15.11.20

Hem tingut la necessitat d'escriure. EXPRESSA!


Expressa és un projecte que vol explorar com ens hem comunicat en temps de pandèmia.

És un projecte participatiu que es nudreix dels escrits que envia la gent. Quan més diversos siguin els missatges i els canals que s'han emés més ens enriquirà.

A partir de les narratives rebudes es vol elaborar un assaig amb  mirades calidoscòpiques de diferentes disciplines. que reculli pensament i reflexions.

Finalment es farà una intervenció plàstica a l'espai públic.