29.4.22

És pot ENVASAR EL TEMPS?


 

Aquest dijous 5 de maig a les 19.30 h presentem ENVASAR EL TEMPS.
Amb aquesta iniciativa ja són quatre les edicions en què l'ESPAI proposa una acció participativa, i aquesta vegada emprenem projecte com a finalistes de la primera subvenció municipal per al foment de la creació artística!
Com preservar de l'oblit el que volem conservar? Aquest dijous t'ho expliquem i et donem els estris per fer-ho possible.
ENVASAR EL TEMPS s'obre a tothom que vulgui ser part activa d'una acció col·lectiva que té el desig de perdurar en el temps.

    Quins són els seus punts més destacables:

  •  La seva ORIGINALITAT ja que no té el propòsitde mostrar individualitats sinó que, en unificar la presentació amb recipients iguals, potència el caràcter de col·lectivitat. L’autoria es difumina i agafa presencia una nova significació: topografiar un temps, el que dura el projecte,  un espai, els llocs on s’han desenvolupat les accions, i una gent, que va decidir preservar quelcom en el 2022.
  • La seva vocació de CULTURA SOCIAL I TRANSFORMADORA. A diferència d’una proposta d’autoria individual, una iniciativa d’aquestes característiques fomenta i dóna valor a la creació col·lectiva, incentiva el potencial creatiu de cada participant, crea sinergies de proximitat, actua com a catalitzador d’espais relacionals i potència la pertinència al lloc. 
  • Aposta per les relacions MULTIGENERACIONALS. L'edat no és un condicionant . Volem obrir l’univers dels participants el més ampli possible i convidar a totes les persones i col·lectius amb el màxim respecte a la diversitat social existent.
  • Arrelat al territori i a SANT JUST DESVERN.L’ESPAI com a eix vertebrador de l’acció creativa forma part important de la xarxa cultural i artística del municipi així com l’equip impulsor.Un projecte d’aquestes característiques fomenta la connectivitat de les relacions entre els conciutadans i enforteix els vincles de pertinència a una comunitat i a un poble.
  • Obert a altres CENTRES CULTURALS .Un altre dels valors del projecte es  que dóna a conèixer Sant Just Desvern mitjançant aliances amb altres centres culturals  i artístics del territori
  • Utilitza NOUS LLENGUATGES.Encara que volem potenciar el que és presencial també es crearà de manera virtual un mapping amb la geolocalització dels llocs des d’on s’ha segellat l’envàs. Un procés creatiu  de nou format interactiu des del qual cada participant podrà posar la seva localització. El projecte també inclou les tècniques infogràfiques, l’hipertext i la data—base.   
    Un projecte avalat per un equip INTERDICIPLINARI,format per vuit persones amb una àmplia trajectòria en les seves respectives disciplines amb perfils diversos i complementaris Olga Álvarez, responsable de la comunicació ON—LINE i la difusió del projecte a les xarxes.Experta en xarxes socials, comunicació i difusió de projectes i serveis

      Laura Baringo, codirectora del projecte i dissenyadora de la expo.Dissenyadora i comissària d’exposicions  tan per estaments privats com públics- 

           Quim Deu, codirector del projecte i dissenyador del packaging, la gràfica i les infografies.Els seus treballs es mouen entre les fronteres de l'art i el disseny.

        Teresa Farró, administració i gestora de la DATA—BASE. Gestora de moltes iniciatives.

Carme Malaret, codirectora del projecte i responsable del projecte.Artista, ceramista i docent amb una àmplia trajectòria.

Toni Malaret, responsable de la logística..Col·labora a l’ESPAI des de la seva fundació i ha donat suport a moltes iniciatives culturals i artístiques

Pau Minguet, suport a la conceptualització del projecte i als textos que és generin..Historiador de l’art, és director de la Fundació Guillem Viladot d’Agramunt.

         Janira Romero-Girón, suport al projecte i muntatge de l’exposició.Escultora i amb gran experiència en el muntatge d’exposicions.