29.12.16

Pols d'art per a imaginar

Una altra activitat que hi va haver el 15 de desembre va ser la inauguració de la proposta que Lluis Martín ha fet pels vidres de l'aparador.

Pols d'art reflexiona sobre el material que és desprèn de l'acció d'esculpir.

Com la pols pot canviar la visualització de l'entorn i adquirir un valor creatiu i estètic propi.


La instal·lació consta de quatre parts. Dos en els vidres exteriors i dos més en l'interior.

Un diàleg que permet descobrir el llenguatge artístic de Martin.
Una esquematització amb vinil de la radial de diamant que fa servir per a desbastar el marbre, una sèrie d'imatges cobertes de pols on s'intueix petits objectes o traços volgudament intencionats, una  imatge extreta del centre de la composició esfèrica amb les paraules pols d'art conformem el seu discurs projectual.


 En la part interior del vidre la presència matèrica de la protagonista del projecte.

 

La transperència dels vidres provoca que l'entorn exterior és mimetitzi amb l'espai interior.
 
 

Membrana osmòtica que permeabilitza les transparències i provoca lectures diverses.


Luis Martín, escultor canari que passa sis mesos a Barcelona i els altres sis a les Canàries. Professor de caracterització en la seu de Tenerife de l'Escola d'actors de Canàries
 

També treballa al taller de Xavier Corberó a Esplugues de Llobregat.

Per veure més imatges aqui

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

COMENTARIS